Pomáháme firmám s řízením a provozem, aby mohly konzistentně růst, rozvíjet se a více vydělávat.

Investujeme do nemovitostí, firem, komodit, pohledávek, kryptoměn a dalších zajímavých projektů.

Pomáháme projektům být lepšími...


Dluhová poradna
největší bezplatná poradna v Česku

Díky finanční podpoře od TCM Invest a pomoc s řízením naší poradny, jsme se stali největší bezplatnou poradnou v Česku. V posledních  letech jsme pomáhali z dluhů více než 30 000 lidem. Obrací se na nás čím dál více lidí, což nás motivuje k tomu, abychom i nadále pracovali na rozvoji poradny a byli tak ještě užitečnějšími.

Advokátní kancelář Mgr. Luděk Voigt, LL.M. 

největší advokátní kancelář v oblasti insolvenčního práva

Díky spolupráci s TCM Invest se můžeme soustředit přímo na advokacii a nemusíme řešit procesy, které podobně jako u většiny advokátních kanceláří nejsou naší doménou. Díky pomoci s řízením procesů, marketingu a práci s klienty i našimi zaměstnanci, jsme se stali, dovolím si tvrdit, největší advokátní kanceláří v oblasti insolvenčního práva. Za poslední 2 roky jsme v Česku zastupovali v rámci sepisu a podání insolvenčního návrhu více než 3 000 dlužníků. Nejen, že máme nejvyšší podíl českém trhu, ale díky rozvoji se náš podíl stále zvyšuje. 


Pomáháme a řešíme

Efektivní řízení firemních procesů pomocí online služeb a aplikací
Vyhledávání, výběr, zaučování, vzdělání zaměstnanců
Zavádění "práce z domova" za účelem šetření času a finanční  úspory
Získání dotací na provoz a rozvoj firmy
Pomoc s reklamou, marketingem a rozvojem značky
Zřízení chráněné dílny, neziskové organizace či spolku
Poradenství v dluhové a insolvenční problematice 
Poradenství v oblasti investic do nemovitostí a investičních příležitostech na trhu družstevních podílů, dražeb, insolvenčního řízení

Kontaktujte nás


Najdete nás

TCM Invest s. r. o. 

Sídlo

Bělohorská 185/163, 169 00 Praha 6

Korespondenční adresa

Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary 

Vytvořte si webové stránky zdarma!